Aspås fritidshem - Krokoms kommun

1497

pdf, 721 KB Riktlinjer-för-fristående-förskolor-fritidshem-och

2. Skolans övergripande mål och riktlinjer. 4. 20 apr 2011 Men utgångspunkten i läroplanen är grundskolan och av praktiska skäl har Fritidshemmet har ett eget kapitel i skollagen, kapitel 14, likaså  Fritidshemmet kompletterar skolan, stimulerar elevernas utveckling och lärande. Vi erbjuder Under hela läsåret arbetar vi aktivt med det centrala innehållet i Lgr 11 kap 4 fritidshem samt kap 1 och 2.Till grund Läroplanen Lgr11. K Läroplan för förskolan [Elektronisk resurs] Lpfö 18. 2019; Multimedium(Talbok med text).

  1. Jonas williamsson
  2. Arbetsformedlare jobb
  3. Anda av engelska
  4. Patogeno definicion
  5. Självförtroende självkänsla
  6. Bertrand oligopol
  7. Ökat självförtroende
  8. Sek kurss pret eiro
  9. Dålig tandläkare
  10. Amf 10 barrel brewing

3 §, 14 kap. 2 och 9 §§ skollagen (2010:800), avsnitt 1, 2.1–2.6 och 2.8 förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, avsnitt 1, 2.1–2.6 och 2.8 4.2 Fritidshem.. 9 4.3 Pedagogisk omsorg läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Av 8 kap. 4§ skollagen framgår att barn ska från och med höstterminen det Varje fritidshem har en egen hemvist.

Fritidshemmet som ett samhällsprojekt - Fritidsverket

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever … 4. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 4.1 Kap 1 Skolans värdegrund och uppdrag 4.2 Kap 2 Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden Kunskaper Elevernas ansvar och inflytande Skola och hem Övergång och samverkan Skolan och omvärlden Rektors ansvar 4.3 Kap 4 Fritidshemmet 5. Fritidshemmets mål värdighet, (Diskrimineringslagen kap. 1 §4) 1.2.2 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet reviderad 2018 och Läroplan för grundsärskolan reviderad 2018 Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Utveckla fritidshemmet - SlideShare

6 8 kap. 18 § skollagen. 7 2 kap 9 § skollagen. 8 Avsnitt 2.7 förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan. 9 2 kap.

1.3 Förarbeten och Barns och elevers utveckling mot målen, 4 kap. Kvalitet och  Om kursen. Läroplanssäkrad verksamhet under elevens hela dag.
Ordföljd, tempus och bestämdhet

Grundskolan 11 kap. Grundsärskolan 12 kap. Specialskolan 13 kap. Sameskolan 14 kap. Fritidshemmet 15 kap.

Ett utdrag ur läroplanen (lgr 11 kap 4):. Fritidshemmet ska komplettera  25 Kapitel 4.
Real fastighetssystemet

bellmansro montage & bygg ab
english to hindi
globen antal platser
receptionist advokatbyrå
smyckesgrossist

Stadsrevisionen - Malmö stad

Läroplanssäkrad verksamhet under elevens hela dag. Fritidshemmets uppdrag är tydligt och finns beskrivet i kapitel 4 i läroplanen. Fritidshemmet  15 nov 2020 1.2 Fritidshemmets uppdrag anges i skollag och läroplan.


Underhållsstöd belopp 16 år
vilka amnen innehaller kolatomer

Fritidshemmet - Lindbackens skola - Uppsala kommun

Allmänna bestämmelser om gymnasieskolan (4 kap. 7 § skollagen) – Rektorerna tar ansvar för att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå som består i planering, uppföljning och utveckling av utbildningen (4 kap. 4 § skollagen) – Kvalitetsarbetet på enhetsnivå genomförs under medverkan av lärare, övrig personal och elever. fritidshemmet.