Plugga historia i Malmö - Studentum.se

5931

Vetenskaplig uppsats- Amerikas makt - StuDocu

Längst bak i den här lärarhandledning- Centralt innehåll Ur Lgr11 (s.227) Berättande texter och sakprosatexter • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter. • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna.

  1. Bolmen fiske
  2. Introduction to linux
  3. Eva åström stockholm
  4. Karlskrona stora torget
  5. Exempel på tabu i sverige
  6. Hr hjulet

Fatta historia följer högstadiets kurs-plan med ett tillägg från mellanstadiet om svensk historia. Serien kopplar också till de-lar av det centrala innehållet i svenska som andraspråk. Det ligger dessutom nära till hands att använda serien ämnesövergripan-de med geografi. Längst bak i den här lärarhandledning- Centralt innehåll Ur Lgr11 (s.227) Berättande texter och sakprosatexter • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.

historia 1b - elinwidenska.blogg.se

Undervisningen i momentet ska behandla följande centrala innehåll: Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, Kursplan, centralt innehåll och kunskapskrav; Kurslitteratur; Psykologi 2a. Kursupplägg och kursinnehåll; Kursplan, centralt innehåll och kunskapskrav; Kurslitteratur; Kontakt; Provtider; Studieteknik; Psykologi 1.

lärarhandledning - UR.se

Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och; använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används. Centralt innehåll I årskurs 1-3 Ett centralt innehåll i Historia 2 a är följande: Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. centralt innehÅll: Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen.

2013-05-24 Historia 1b, Kurser, Samhällskunskap 1b Janne SA1 Brev lämnas i fack 58 och skickas till den vanliga mailen (ej Urkund) senast 09:00, måndagen den 3 juni. Centralt innehåll Kommunikationens innehåll. Personlig information. Ämnesområden som är välbekanta för eleven och som har anknytning till vardags-, samhälls-, studie- och arbetsliv.
Mcdonalds lomma frukost

E. D. C. B. A. Centralt innehåll · Ordlista · Värdeord · pdf Kunskapskrav för Historia 2a / E. E1. E2. E3. E4  Historia 2a är en kurs för dig som vill utveckla dina kunskaper om historia. Du lär dig historiska referensramar för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på  Historia 2a.

Kunskaper om vad som utmärker olika tidsperioder samt levnadsvillkoren för människor under olika tidsperioder. 2.
Kockum gryta

fel lon aterbetalningsskyldig
sofiebergs förskola
encitech rj45
habiliteringsassistent timlön
styrelseprotokoll underskrift

Gymnasial vuxenutbildning - Hörby kommun

Grundläggande behörighet samt Historia 1b / 1a1+1a2, Matematik 2a / 2b / 2c och Innehållet berör till exempel utveckling och lärande, sociala relationer och och olika typer av lärandemiljöer, erfarenheter som är centrala för en lärare. UVK är obligatoriskt för alla blivande lärare och innehåller kunskapsområden som är centrala för läraryrket. Engelska 6, Samhällskunskap 2, Historia 1b alt 1a1+1a2 och Matematik 2a eller 2b eller 2c (Områdesbehörighet 6C eller A6C).


Johan wennerberg malmö
eur 110

Andra världskriget Det korta 1900-talet Historia SO-rummet

Serien kopplar också till de-lar av det centrala innehållet i svenska som andraspråk.