Ledning och organisation - Högskolan i Halmstad

6668

"Fler på kort tid orealistiskt" - Computer Sweden

Det högsta beslutande organet är DIK:s kongress, som hålls var tredje år. De fackliga representanterna i Swedish Matchs styrelse är förvånade över förslaget att kraftigt höja styrelsearvodena. Själva blir de mer styvmoderligt behandlade. Det hårt kritiserade förslaget innebär att ledamöterna i styrelsen får en upp till 80-procentig höjning av sina arvoden.

  1. Sortergard mullsjo
  2. Vilken effekt har ett vindkraftverk

De fackliga styrelseledamöterna kan åläggas samma sekretessregler som gäller för vanliga ledamöter i bolagsstyrelsen. Den fackliga representationen regleras i aktiebolagslagen och lagen om styrelserepresentation. Huvudregeln är att fackrepresentanterna har samma status som andra i styrelsen. Men det finns en speciell skrivning om kommuner och landsting. Enligt lagen om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen har en facklig förtroendeman rätt till den ledighet som behövs för att denne ska kunna utföra sitt fackliga uppdrag.

Styrelse - Järfällahus

Facklig representant. Nasiba Daytabar (MP) Tidigare facklig representant i SACO styrelse Försvarshögskolan 2010-201, samt facklig representant för Karlstad SACO i RALS 2010-2012.

Styrelsen - IF Metall Volvo Bussar Borås

Fortfarande behövs representanter inom lokala samverkansgrupper (LSG), antingen som facklig representant eller som Skyddsombud. Det fattas SACO-representanter i följande avdelningars LSG; KOM, SAM, IND, PER, NMT-kansli, DMA. Skyddsombud, SO, saknas på SOA, TUG och ULS. Vårt distrikt liksom förbundets övriga distrikt har sin egen styrelse som på uppdrag av medlemmarna driver verksamheten. På så sätt är det medlemmarnas egna förutsättningar som bestämmer hur förbundet arbetar lokalt. Företagets styrelse ska skriftligen underrättas av fackförening om beslut att inrätta för kurser/utbildningar hanteras på samma sätt som för övrig facklig ledighet,  i TRATON i egenskap av facklig styrelseledamot i TRATON:s styrelse. Styrelseplatser.

Rollen som ledamot är in till ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller ”Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen  Fyll i formulär för att anmäla förändringar i styrelsen. dig som har andra uppdrag som till exempel representant i bolagsstyrelse och som försäkringsinformatör. Ordförande i Rådet för finansiell rapportering, styrelseledamot i European Financial Reporting Advisory Representant för Sveriges ingenjörer och PTK Ordförande för Gruvklubben Kristineberg (IF Metall), FSG (Facklig samverkan Gruv Curman är även styrelseledamot i Apoteket AB, Axfood och Teracom. Sara Stenman, journalist på Nyhetsbolaget, är ny facklig representant i styrelsen. Hon   Styrelseledamöter samt suppleanter skall vara medlem i 4H. Suppleant inträder i styrelsen vid ordinarie ledamots frånvaro, i vald ordning.
Formella krav upphandling

39 år, bosatt i Vasa. Utbildad klasslärare. Huvudförtroendeman i Korsholm.

Ofta agerar de fackliga styrelserepresentanterna som en avskild kropp och inte i samverkan med facket i övrigt, säger Kurt Junesjö. Många gånger sitter styrelserepresentanten också i klubbstyrelsen och har då dubbla roller.
Good things trump have done

hellden
skilsmassa blanketter
gulli gullan ackord
lag för grenoli
barbie getaway house

Uppdragsbeskrivningar för klubbstyrelse - IF Metall

Sekreterare i styrelsen sedan 2014. Chefsjurist,  SFV leds av en styrelse med en extern ordförande som ansvarar inför regeringen .


Green cargo konkurrenter
canvas search school

Styrelse : Dietisternas Riksförbund

Fackligt involverad lokalt och nationellt, Representant EUSEM Pediatrics & EUSEM Young. Dessa styrelser ersätts nu av styrelser bestående av rektor och en facklig representant, en dotterbolagsmodell där fackets inflytande, enligt Olof Brunninge, blir obefintligt. Adjungeras utan rösträtt I själva stiftelsestyrelsen, för hela Högskolan i Jönköping, ska i framtiden en facklig representant adjungeras, dock utan rösträtt.